"Similarily in the U.S. - U.K. literary circles, as well as in other non-English speaking countries, Ray Buttigieg has been hailed as the beloved poet of the Maltese Islands."
-The Poetry Academy

 

RAY BUTTIGIEG


EPpak Collection


1. QUARTET
2. L-EMIGRANT/THE EMIGRANT
3. INTERLUDE
4. SONATA 33
5. INNOĊENZA/INNOCENCERAY BUTTIGIEG
QUARTET


1. Qalbi B'Ferħ Imlejt Pt.1 (1976)
2. Endearing You (1985)
3. Love Will Make Us One (1984)
4. Qalbi B'Ferħ Imlejt Pt.2 (1978)


ENDEARING YOU

In moments sweet
We were lost
Shared the secrets
Of the night.

The dawning day
In mist and frost
Lead us to eternal light.

Endearing you
And only you,
Only you could show me life
Without you how can I wait
Between the struggle and the strife.

In feelings kind
And tender touch
All we give
Is all we gain.

Why do you cry?
Such so much
I guess you're feeling
All the pain.QALBI B'FERĦ IMLEJT

Hekk kif id-dawl li jisboħ għodwa,
Inti ddawwal jiem għalija,
Hekk kif farfett li jgħawm fi ġnejna,
Għajnejk għemu fija.

Bħalma l-mewġa tbewwes xtajta,
Bħalma l-fewġa tinbex fjuri,
Bħalma l-kewba li tiskopri,
Ejja għandi f'dan il-ħin.

Ħanini,
Int fakkartni żmien li nsejt.
Ħanini,
Kuraġġ tajtni meta nħbejt,
U qalbi b'ferħ imlejt.

Ħallijni ngħix f'din l-estasija,
Ħa nintilef f'fantasija,
Ħallijni nħares f'għajnejk ħinja,
Ħa nara kull sbuħija.

Bħalma r-raġġi ta' fil-għodu,
Bħalma d-dija ta' fil-għaxija,
Bħal nixxija fawwret xmara,
Ħajja fawwret b'isbaħ snin.


1&4 Ekklissi tal-Moħħ/Dmugħ tal-Qalb
2 Radius Mundus/Radius Spatium
3 Creative Source/Imaginative Force
All Rights Reserved. Lyrics Reprinted by Permission
All Titles Published by Radius Mundus Music & Cykxmusic Publishers

Copyright © 1985 Standing Stone Recording Company

topRAY BUTTIGIEG
L-EMIGRANT/THE EMIGRANT

1. L-Emigrant (1977)
2. Angry Man's Heart (2nd Impression/Version1) (1987)
3. The Space Between Us (1985)
4. Malta Ommi, Ommi Malta (Ittra minn Malta) (1977)


L-EMIGRANT

L-aħħar bewsa qabel tmur
Għax ibni naf fiż-żgur
Li lili ma terġax tara x'ħin lura ddur.

Il-beraħ u l-bogħod jifirdu lill-emigrant
Mill-art li hu wisq ħabb
Fl-għoli sħab il-bogħod.

Urieħ it-triq, iftaħlu l-bieb
Lill-emigrant-
Ħa jerġa lura lejn id-dar.

Fil-ksieħ u s-silġ ta' Frar
B'għajnejhom kollha dmugħ,
Għejnhom issibu t-triq lura
Lejn id-dar.

Ħolmiet kollha li ħallew
Warajhom qabel ġew
Stennewhom jiġu lura
'Mma qatt ma ġew.

Urieħ it-triq,
Iftaħlu l-bieb
Lill-emigrant
Ħa jerġa lura lejn
Id-dar.ANGRY MAN'S HEART

When we're talking in vain
I am shattered in pain
Until the morning.
You leave me lost in a trail
Of broken wishes and dreams
Look through my eyes.

Was the emptiness within
Left me waiting alone,
Left me feeling uncertain.
Was devotion so strong,
But emotions unknown-
Where do I begin?

When no frustrations remain
No more fear to refrain
I understand you.

In the silence of thought
I see the space disappear
What can I say?
(I love you)

If a smile heals the hurt
Would you give me a smile,
Would you heal this
Angry man's heart,
Angry man's heart.
Angry man's heart.


MALTA OMMI, OMMI MALTA

(Ittra Minn Malta)

Ommijietna u missierijietna battew ġuħ
U tbatija iebsa għal dawn il-gżejjer,
Dawn l-għelieqi, dawn l-għoljiet, din il-wita,
Dawn l-widien, dawn id-djar.
Bl-għaraq u d-demm tagħhom,
Għalijna l-poplu ħelsu dawn il-gżejjer
Minn id il-barrani,
Mhux biex jiġu maħtufa
Minn dawk li jridu jikmandaw.

Din il-ġenerazzjoni moħħha miftuħ,
B'moħħna naraw, għaliex moħħna
Bħal-djamant misnun b'intelliġenza:
Imma din l-intelliġenza
Trid l-ispazju u l-kunfidenza
Li inti fgajt.

Dan it-tifel twieled u kiber
Bejn il-ġebel u l-blat tas-samm
Minn żmien il-qedem-
Fid-dawl tas-sema,
l-melħ tal-baħar,
t-trab ta' l-art.

Malta Ommi, Ommi Malta

Il-familji tagħna mhumiex
Bħal-merħla nagħaġ mitlufa
Bejn il-lum u għada.
Il-familji tagħna mhumiex
Bħal-ħut maqbud fix-xibka
Tal-politikant u r-reliġjuż.

It-temperti bħas-sħab jiġu u jmorru
U hekk ukoll dawk li jigvernaw
U jagħmlu l-liġijiet
Minajr il-kunsens tagħna…l-poplu.

Dik l-omm tixbor u traqqa
Għat-tfal tagħha.
Dawn il gżejjer f'nofs il-mewġa.

Malta Ommi, Ommi Malta.
Malta Ommi, Ommi Malta.


1&4 Ekklissi tal-Moħħ/Dmugħ tal-Qalb
2 Radius Mundus/Radius Spatium
3 Creative Source/Imaginative Force
All Rights Reserved. Lyrics Reprinted by Permission
All Titles Published by Radius Mundus Music & Cykxmusic Publishers

Copyright © 1987 Standing Stone Recording Company


top
RAY BUTTIGIEG
INTERLUDE


1. Imħabba Saltan Fuqi Pt.1 (1976)
2. Once When We Were Young (Fast Version) (1988)
3. Imħabba Saltan Fuqi Pt.2 (1977)
4. Interlude Intro (1986)
5. F'lejla Tal-Milied (Ninni, Ninni Ġesu' Bambin) (1988)


IMĦABBA SALTAN FUQI

Is-sema fuq, il-baħar taħt
Fjuri u siġar fuq din l-art,

Sħab iddur, sema nir
Fejn l-għasfur jgħix w ittir.

Imħabba saltan fuqi
Fuqek, fuqhom,
Imħabba saltan fuqi
Fuqek, fuqna.

Għawdxi u Malti,
Ċiniż, Ingliż,
Lhudi, Għarbi jew Franċiż.

Abjad, iswed kullħadd maħluq
Isfar, aħmar…ħija u ħuk.

Imħabba saltan fuqi
Fuqek, fuqhom,
Imħabba saltan fuqi
Fuqek, fuqna.

Imħabba saltan fuqi.
Imħabba saltan fuqi.


ONCE WHEN WE WERE YOUNG

In those months of '69
Love between you and I
Came to soon.
Heard the music played at Woodstock
Saw the first man on the moon-
Walking on the moon.

We shared our dreams and shared our wishes,
We used to run away from school
We couldn't stand.

Hand in hand we walked the seashore
Building castles by the water
Out of sand.

Shared our beads and our bandanas
While the wind messed up our long hair
Everything was great
Only love and only good times
Felt our hearts and minds-
Yet time won't wait.

I was lonely in my bed
Blowing clouds and blowing rings
From a cigarette,
Beatles posters on the wall
And a photograph of you-
I miss you so.

We were
Innocent and young
We lived by the songs we sung
Once when we were young.
We were innocent and young,
We lived by the songs we sung
Once when we were young.


F'LEJLA TAL-MILIED
(Ninni, Ninni Ġesu' Bambin)


Bid-dmugħ f'għajnejħ
Iċ-ċkejken Grazju
Minajr pasturi u presepju
Beda jitlob u jadura
Bambin tax-xemgħa
Fil-maxtura.
F'lejla tal-Milied.

Alleluja, Alleluja….
Għaliex twieled il-Messija.
Alleluja, Alleluja….
Imħabba u paċi fuq id-dinja.
F'lejla tal-Milied.

Ninni, ninni, Ġesu' Bambin
Ninni, ninni f'dan is-skiet
Ninni, ninni, Ġesu' Bambin
Ninni, ninni, Ġesu Bambin.

Għal-bnedmin kollha
Grazju talab,
Għas-sinjuri u għal foqra.
Alleluja, Alleluja
Għaliex twieled il-Messija.

Ninni, ninni Ġesu' Bambin
Ninni, ninni f'dan is-skiet
Ninni, ninni Ġesu' Bambin.


1&3 Ekklissi tal-Moħħ/Dmugħ tal-Qalb
2&4 Creative Source/Imaginative Force
5 Radius Mundus/Radius Spatium

All Rights Reserved. Lyrics Reprinted by Permission
All Titles Published by Radius Mundus Music & Cykxmusic Publishers

Copyright © 1988 Standing Stone Recording Company


top
RAY BUTTIGIEG
SONATA 33


1. Sabiħa (Jiena Nħobbok) (1976)
2. House Of The Heart (Acoustic Version) (1980)
3. Shores Of Ecstasy/Ejja, Ejja (1981)
4. Inħares Lejk (Ir-Ritratt) (Edit Mix) (1981)


SABIĦA

(Jiena Nħobbok)


F'ħin iż-żernieq imxejna t-triq,
Fiż-żiffa tfuħ fil-ferħ, fid-dmugħ:
Dmugħ f'għajnejk, f'għajnejja.

Ħarist f'għajnejk
Rajthom tant sbieħ,
Imħabba smajt tnewwaħ mar-riħ…
Ersaq, ersaq ħdejja.

Sabiħa jiena nħobbok
Sabiħa tant nħobbok
Sabiħa iva nħobbok.

F'ħdura t'għoljiet f'dawl, f'dellijiet,
F'beraħ miftuħ, fil-ferħ, fid-dmugħ:
Dmugħ f'għajnejk, f'għajnejja.

Fis-skiet tal-lejl
Bla ħoss ta' xejn
F'tmellis id-dawl
Tbewwisna t-tnejn…
Ħares, ħares lejja.

Sabiħa jiena nħobbok
Sabiħa jiena nħobbok.


HOUSE OF THE HEART

Tell me thoughts
Tell me fears
That seem to confuse you,
Tell me wishes
Tell me dreams
Hide away your secrets.

I need to feel, I want to see..
I want to be free.

Don't let me go away from you
Don't let me leave and never return to
Never let me go
Don't let me leave and never return to
House of the heart.

Tell me thoughts
Tell me fears
That seem to confuse you
Tell me wishes, tell me dreams
That hide away your secrets.

I need to worry, I need to care..
I need to be aware.

Don't let me go away from you
Never let me go
Don't let me leave and never return to
House of the heart

House of the heart.


SHORES OF ECSTASY
(Ejja, Ejja)


I put a flower on your pillow
I watch you sleeping on the bed
A pretty smile still sitting on your face.
I remember where we met last night
You and me on shores-
Shores of ecstasy.

Ejja fid-dawl Ejja fid dlam
Ejja fid-daħk Ejja, ejja f'dan id-dmugħ.

Ejja fil-ħsieb Ejja fil-ħolm
Ejja fil-ħoss Ejja, ejja f'dan il-kwiet.

Ejja fis-skiet Ejja fil-kliem
Ejja f'xewqat Ejja, ejja f'dan is-sliem.

I remember where we met last night
You and me on shores-
Shores of ecstasy
Shores of ecstasy
On shores of ecstasy.


INĦARES LEJK
(Ir-Ritratt)


Imbiegħda minn xulxin,
Mifrudin
Mibda naħseb fik.

Niftakar fir-ritratt
Għaliex xtaqt
Illi narak.

Inħares lejk,
Inħares lejk.
Nara lili f'għajnejk,
Ninsa kollox,
Inħoss lilek ħdejja.

Kont rieqed malajr qomt
Għaliex ħlomt illi jiena ħdejk.

1 Ekklissi tal-Moħħ/Dmugħ tal-Qalb
2&3 Radius Mundus/Radius Spatium
4 Creative Force/Imaginative Force

All Rights Reserved. Lyrics Reprinted by Permission
All Titles Published by Radius Mundus Music & Cykxmusic Publishers

Copyright © 1988 Standing Stone Recording Company


topRAY BUTTIGIEG
INNOĊENZA / INNOCENCE OPUS


1. Innoċenza / Innocence (1988)
2. All Your Love (1989)
3. Hekk Ikun (1990)
4. Għoljiet W Għelieqi (Tas-Simar) (1989)
5. Love And Sex (1990)


INNOĊENZA / INNOCENCE


Kull bewsa li tressaqna ma xulxin
Kull għodwa li tnaqsilna t-tul tas-snin
Il-blanzuni ta' l-imħabba jiftħu fjur.

Kull ħolma li noħolmu ttaffi l-għatx
Kull xewqa li nixtiequ tinseġ kuraġġ
Il-blanzuni ta' l-imħabba jiftħu kull kulur.

F'innoċenza
Innoċenza
Innoċenza
innoċenza.


ALL YOUR LOVE

Like the flowers need the sun
For the pleasures of the bee
Like the rivers need the sea
From mountain high, the waters run.

Like the moon softens the night
On the meadows of romance
Like the time perchance to dance
Flies away, brings forth daylight.

I want your love, love, love
All your love, love, love
I want your love
All your love.


HEKK IKUN

Il-ħajja twissijna ma kull żbal
F'dawn it-toroq nimxu lejl u nhar,
Ix-xemgħa tinħelha u tinħal
Quddiem santi kbar u żgħar.

Din il-ħajja fjura ixxerret dmugħ
Ibsin is-snin, twila t-triq,
Fil flus mitlufa dawn l-imħuħ
Xorta ix-xemx titla maż-żernieq.

Hekk ikun, hekk ikun
Kollox jagħdi f'din id-dinja
Hekk ikun.
Hekk ikun, hekk ikun
Id-dawl f'qalbna jagħti d-dija
Hekk ikun.

Profeti ġew, ġabu l-messaġ
W' id-dinja xorta ma tgħalmidx,
Lil-bidwi l-bexxa tagħat kuraġġ
l-beltin fix-xita ma temminx.

Din il-ħajja fjura ixxerret dmugħ
Ibsin is-snin, twila t-triq,
Fil flus mitlufa dawn l-imħuħ
Xorta ix-xemx titla maż-żernieq.

Hekk ikun, hekk ikun
Kollox jagħdi f'din id-dinja
Hekk ikun.
Hekk ikun, hekk ikun
Id-dawl f'qalbna jagħti d-dija
Hekk ikun.


GĦOLJIET W GĦELIEQI

(TAS-SIMAR)


Għadek tiftakar, meta konna żgħar
Fil-wied tidwi smajna,
D-daqqa tal-qampiena;
Daqqet nofs in-nhar, ġrejna lejn id-dar.

Beritta ttir mar-riħ, mir-ras ir-raġel xiħ
Min fuq il-karrettun,
Xejjer il-bastun;
Iż-żmien ħadlu s-smiegħ, 'mma l-art żammitu sħieħ.

Fil-wied,
Għoljiet w għelieqi
Tas-simar…. tas-simar….tas-simar….

Għadek tiftakar, meta konna żgħar
Qtajna n-narċiż,
Taħt sema ta' sħab griż;
Skennejna ġewwa l-għar, sa x'ħin l-ajru ċar.

Tnafru dawk l-għasafar,
Bil-ħoss ta' l-isparar
Hekk kif ix-xemx inħbiet,
Donnu waqa s-skiet
Il-bidwi qatgħa l-bżar,
Ħalli jieħdu d-dar.

Fil-wied,
Għoljiet w għelieqi
Tas-simar….
Tas-simar….
Tas-simar….


LOVE AND SEX


Underneath the moonlight
Passion melts the night away
Don't go now and leave here alone
Oh please I want you to stay.

All sweet dreams and laughter
Brings the morning after
I need to be so close beside you
Today and everyday.

I need love
I need sex I need love that is not sex
I need sex that is love.
I need love
I need sex I need love that is not sex
I need sex that is love.

For a while forget reality
Face to face with fantasy
Leave your fears so far behind you
There is nothing to fear.

I am human full of feelings;
Face my feelings,
Free my feelings
For you
Can't you see.

I need love, I need sex
I need love that is not sex
I need sex that is love.


1&3 Ekklissi tal-Moħħ/Dmugħ tal-Qalb
2&4 Radius Mundus/Radius Spatium
5 Creative Source/Imaginative Force
All Rights Reserved. Lyrics Reprinted by Permission
All Titles Published by Radius Mundus Music & Cykxmusic Publishers

Copyright © 1990 Standing Stone Recording Company

topRAY BUTTIGIEG
Live in Central Park
Ray Buttigieg,Central Park arch New York early 1970's
May 1, 1978